Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Thơ Ca

Việt Nam Quốc Tự(10:03 31-07-2018)

Chia sẻ: Kiểu đọc

Nhân Đại lễ Khánh thành Việt Nam Quốc Tự, Q.10, TP.HCM
(19-9-Đinh Dậu, nhằm ngày 7-11-2017)

Bạn có thể nghe bài viết: Việt Nam Quốc Tự tại đây

Nhân Đại lễ Khánh thành Việt Nam Quốc Tự, Q.10, TP.HCM
(19-9-Đinh Dậu, nhằm ngày 7-11-2017)

vvt 13.jpg
Việt Nam Quốc Tự sáng nay, 7-11 - Ảnh: Võ Văn Tường

 

GN - 1. THIỀN QUANG BẤT TẬN

Việt siêu Tổ phụ anh linh

Việt ngàn năm vẫn hữu tình non sông

Việt Hùng huyết thống Tiên Rồng

Việt Phật nhuần rạng Lạc Hồng thiêng liêng.

 

Nam dòng tộc mãi nhiệm huyền

Nam phương phúc địa Rồng Tiên giống nòi

Nam bang chữ “S” ngời ngời

Nam Việt bừng sáng tuyệt vời Biển Đông.

 

Quốc ca âm điu hưng long

Quốc kỳ sắc thắm tươi hng giang sơn

Quốc dân, quốc túy, quốc hồn

Quốc thiên thu đẹp dấu son nghĩa tình.

 

Tự tu, tự dưỡng huyền minh

Tự nguồn sử ngọc tâm linh ngút ngàn

Tự lòng bất tận thiền quang

Tự vô ngôn tỏa ánh vàng long lanh.

 

2. DẤU SON LỊCH SỬ

Thế kỷ hai mươi đành rành

Thập niên lục thập sử xanh lưu truyền

Bồ-tát Quảng Đức rộng tuyên

“Quả tim bất diệt” tịnh yên Ta-bà

Nam-mô Bát-nhã Ba-la

Ánh lửa bừng cháy, nở hoa đại hiền

Việt Nam Quốc Tự hạo nhiên

Dấu son lịch sử pháp duyên Sài thành

Bi hùng ca… ấn thiên sanh

Bi hùng ca… rạng rỡ danh đo trường

Bi hùng ca… cảm mưi phương

Bi hùng ca… sáng soi đường nhân gian

Tham sân si… kết trái oan

Quả tim bất diệt khai đàn từ bi

Tham sân si… lỗi đạo nghì

Quả tim bất diệt lưu ly thế trần

Người về tọa thị chân nhân

Quả tim bất diệt hiển thần hoằng dương

Lửa từ bi… hiện cát tường

Lửa từ bi… đp chơn thường tịnh thanh

Lửa từ bi… nhiếp tử sanh

Lửa từ bi… chuyển hóa thành linh nham.

 

3. TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

Việt Nam Quốc Tự tịch trầm thăng hoa

Vào năm một chín sáu ba

Trái tim Bồ-tát kết tòa đại bi

Hùng tâm bất khả tư nghì

Bốn ngàn độ nóng khó bì kim cang

Năm mươi tư năm1 hòa quang

Việt Nam Quốc Tự viết trang sử hồng

Hào hùng trí lực tâm thông

Tánh hạnh niệm tín văn phong chơn hà

Đc xưa chiếu diệu hằng sa

Phụng thời ứng hiện tháp ngà sen thiêng

Lục phàm Tứ thánh nhiệm huyền

Tam tôn đỉnh ngự mối giềng Phật tông

Quả tim bất diệt tịnh không

“Tùng địa dũng xuất” thanh trong biển trời

Sắc màu rực rỡ hồng tươi

Tâm đua tài hóa… h đời bình an.

 

4. TỤ PHÚC HỒNG ÂN

Dòng thời gian… nối thời gian

Tứ đức thường lạc Niết-bàn nhất như

Phật Pháp Tăng… kết thuyền từ

Giới Định Tuệ… tụ kinh thư hoằng truyền

Cấm túc an trú nội thiền2

Quán soi giải thoát nghiệp duyên phong trần

Ta về tìm lại chân thân

Ngã như thị ngã, hóa phần bể dâu

Ta về luật luận thượng cầu

Báo thân thị báu, nhiệm mầu bến xưa

Lục thời tịnh hóa thuyền đưa

Sáu căn trần thức… mộng thừa xả buông

Tụ thần cảm nhiếp vô thường

Thắng tâm vô lưng cát tường nhân gian

Đo đời chuyển độ trái oan

Tinh tấn hỷ lạc tịnh đàn thậm thâm

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

Việt Nam Quốc Tự hùng tâm bao đời

Quốc Tự hồng ân tuyệt vời

Quốc Tự tụ phúc đ người thắng duyên.

 

5. MƯỜI CHÍN THÁNG CHÍN

Quán Âm Bồ-tát phổ hiền

ời chín tháng chín ấn truyền hoằng dương

Khởi công, tạo tưng, đúc chuông

Đo đời nhất quán chung đưng hưng long

Biển trời hòa điệu non sông

ời chín tháng chín tươi hng đại bi

Trí thiền, quảng hóa, quang huy…

ời chín tháng chín lưu ly sáng ngời

Khánh tạ Tam bảo phụng thời

Đại hội tứ chúng mưi mươi nhiếp trần

Nguyện cầu pháp chuyển xa luân

Bảy tháng mười một Tăng thân kết đoàn

Quán Âm Bồ-tát phổ quang

Tình Mẹ sâu nặng hòa chan đất trời

Quán Âm Bồ-tát đ đời

Tĩnh lặng chiếu diệu cứu người thức tâm

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

Năm tháng huyền nhiệm tỏa trầm hương bay.

 

6. TUỆ GIÁC THĂNG HOA

Con quỳ kính lạy Như Lai

Kỉnh Phật ân đức sâu dày ngàn sau

Độ con tỉnh giấc chiêm bao

Như tht, như thị mật đào huyễn thân

Độ con giác ngộ ảo trần

Như tht, như thị thất phần3 phạm âm

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

Việt Nam Quốc Tự ngàn năm vẫn là

Nam-mô Bát-nhã Ba-la

Nam-mô Tuệ giác thăng hoa chính mình

Nam-mô Bát-nhã Tâm kinh

Chánh đẳng Chánh giác huyền linh nhiệm mầu

Nhất tâm thành kính nguyện cầu…

Trần gian bốn biển năm châu an bình.

 

PV.Minh Đăng Quang, 9-9-Đinh Dậu (2017)

Sa-môn Giác Toàn

 ------------------------

1  Từ năm 1963 đến năm 2017.

2  Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức khóa cấm túc an cư trong 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự.

3  Thất Bồ-đề phần hay Thất giác chi gồm có: Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả.

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)