Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Tin CLB Tấm Lòng Vàng

CLB Tấm Lòng Vàng cúng dường khóa tu truyền thống lần thứ 16 của Hệ phái Khất sĩ(06:51 27-04-2015)

Vô Thường

Chia sẻ: Kiểu đọc

Bạn có thể nghe bài viết: CLB Tấm Lòng Vàng cúng dường khóa tu truyền thống lần thứ 16 của Hệ phái Khất sĩ tại đây

 Khóa tu truyền thống lần thứ 16 của Hệ phái Khất Sĩ đã được tổ chức định kỳ trên tình thần sống chúng tu học. hòa hợp đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Đến nay, qua 15 lần tổ chức thành công, khóa tu lần thứ 16 do giáo đoàn do giáo đoàn IV đăng cai tổ chức đang được diễn ra tại Pháp Viện Minh Đăng Quang. Kính phục trước oai đức của quý chư Tăng, quý Phật tử khắp nơi cũng đã câu hội về bày tỏ tấm lòng thành kính lên Ba ngôi báu, cúng dường tứ vật dụng cho quý Ngài trong thời gian khóa tu.

Với ý nghĩa đó, CLB Tấm Lòng Vàng cũng đã phát tâm hùn phước cùng quý Phật tử của các đạo tràng cúng dường vào ngày 25/4/2015. Mặc dù phẩm vật đơn sơ nhưng chứa đựng tất cả sự tri ân của người Phật tử tại gia lên những bậc chân tu, những người đang nối truyền Chánh pháp, tu tập nghiêm ngặt trong giới luật để mang lại lợi lạc cho tha nhân và cộng đồng.

Quý Ngài cũng đã thùy từ chứng minh, hoan hỷ thọ nạp và chú nguyệ, hồi hướng đến quý Phật tử.

 

DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC CÚNG DƯỜNG KHÓA TU LẦN THỨ 16 CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

STT

TÊN

ĐỊA CHỈ

 TỊNH TÀI

 TỊNH VẬT

 
 

 

 

 

 VNĐ

 USD

 

 

1

Cty VPP Sao Mai

Tân Bình

    5,000,000

 

 

 

2

Cô Xuân

USA

 

      100

 

 

3

Cô Bốn

USA

 

      100

 

 

4

Cô Tuyết

Tân Bình

       500,000

 

 

 

5

Cô Minh

 

       700,000

 

 

 

6

Cô Hảo + Thư Trần

 

    6,000,000

 

 

 

7

Cô Hà

 

       500,000

 

 

 

8

Chú Vinh

 

       200,000

 

 

 

9

Chú Được

 

       200,000

 

 

 

10

Cô Dung

 

 

 

 10 kg đường cát

 

 11

 Chú Tim

 

 500,000

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

   13,600,000

      200

 

 

 

 

 

Chư Tôn giáo phẩm và quý chư Tôn đức cùng chứng minh, chú nguyện

 

 

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)