Warning: session_start() [function.session-start]: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_3bg32n7gl6tkqvlg1bj23stlq4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/clbtamlongvang/public_html/index.php on line 3
CLB Tấm Lòng Vàng Golden Heart Club
Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Tin CLB Tấm Lòng Vàng

TRI ÂN CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 22/07/2018 (10/6/MẬU TUẤT)(15:41 23-07-2018)

Chia sẻ: Kiểu đọc

An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp mà chư Phật, Tăng xưa đã hành và khuyên nhắc chư vị đệ tử phải luôn khép mình trong pháp và luật chánh chơn để làm cho đạo quả chóng viên thành.

Bạn có thể nghe bài viết: TRI ÂN CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 22/07/2018 (10/6/MẬU TUẤT) tại đây

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, chư Tôn đức Tăng Ni!
Kính Thưa quý mạnh thường quân, chư Thiện nam Tín nữ cùng toàn thể thành viên CLB Tấm Lòng Vàng!
“Ba tháng An Cư tại Giới trường 
Đoan nghiêm diện mạo, tướng thanh cao
Oai nghi tế hạnh châu viên thể 
Mới xứng làm con của Pháp Vương.” 
An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp mà chư Phật, Tăng xưa đã hành và khuyên nhắc chư vị đệ tử phải luôn khép mình trong pháp và luật chánh chơn để làm cho đạo quả chóng viên thành.
Ngày mùng 10/06/Mậu Tuất (22/07/2018) – Phật lịch 2562, CLB Tấm Lòng Vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh được sự hướng dẫn của quý Sư, quý Sư cô trong Ban Chủ nhiệm trở về Hạ trường Hệ phái Khất sĩ đang diễn ra tại Tổ đình Minh Đăng Quang; nơi sinh trưởng của đức Tổ sư – bậc Thầy khai sáng đạo Phật Khất sĩ tại miền sông nước Cửu Long và lan toả khắp nơi vì chúng sanh an lạc.
Chư Tôn Hoà thượng, chư Tôn đức trong Ban Chức sự Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang đã tạo điều kiện và quang lâm chứng minh buổi cúng dường của CLB. Bằng tất cả tấm lòng thành của người con Phật, CLB dâng lên phẩm vật, tịnh tài cúng dường Tam bảo mười phương cùng hiện tiền chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả đang An cư kiết hạ để quý Ngài có điều kiện thuận lợi chuyên tâm thực hành Giới, Định, Tuệ cho thấu đạt, thành tựu viên mãn đời sống xuất gia phạm hạnh. Và chư Tôn đức là phước điền vô thượng ở đời, là chỗ nương tựa cho hàng thập phương bá tánh.
“… Cũng vậy nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.”
Với phước lành đã làm được, chuyến cúng dường trường hạ đã viên mãn. CLB Tấm Lòng Vàng chí thành tri ân chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng tại Tổ đình, tri ân quý mạnh thường quân, quý Phật tử, thành viên CLB đã phát tâm gieo duyên cúng dường
Kính chúc Chư tôn Hòa thượng, chư Tôn đức pháp thể khinh an. Kính chúc quý mạnh thường quân, quý Phật tử cùng toàn thể thành viên clb thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ đề viên đắc. Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt thoát trầm luân, viên thành đạo quả.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hình ảnh CLB Tấm Lòng Vàng ghi lại :

 

 Tin CLB Tấm Lòng Vàng

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)