Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

SÁCH / Thư Viện

TP.HCM: Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2563(10:01 26-03-2019)

Chia sẻ: Kiểu đọc

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 084/KH-BTS về tổ chức An cư kiết hạ PL.2563.

Bạn có thể nghe bài viết: TP.HCM: Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2563 tại đây

Việt Nam Quốc Tự - nơi tác pháp an cư PL.2563 của chư Tăng

Kế hoạch nêu: Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; Căn cứ Thông bạch số 070/TB-HĐTS, ngày 14-2-2019 của Ban Tăng sự Trung ương  GHPGVN về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2563; Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của GHPGVN TP.HCM.

 

 

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 18-3-2019, của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện về việc triển khai công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2563 của GHPGVN TP.HCM.

Nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM xây dựng kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2563 tại TP.HCM cụ thể như sau:

I. Ban Chứng minh

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Từ Thông, Thành viên HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Minh Chơn, Thành viên HĐCM; HT.Thích Giác Hà, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

II. Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ

*Trưởng ban: HT.Thích Trí Quảng.

*Phó ban: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm (phụ trách Phật giáo Nam tông), HT.Thích Minh Thông (phụ trách Phật giáo Bắc tông), HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Nhựt Ấn, TT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Thiện Quý, NT.Thích nữ Như Châu (phụ trách Ni giới).

*Ban Thư ký

HT.Thích Hạnh Ngộ, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

*Ủy viên    

HT.Thích Giác Pháp (phụ trách Hệ phái Khất sĩ), HT.Thích Minh Giác, Danh Lung, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hiển Đức, TT.Thích Huệ Công, TT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Giác Trí, TT.Thích Nhật Từ, TT.Thích Truyền Cường, TT.Thích Giác Hiệp, ĐĐ.Thích Tâm Hải, NT.Thích nữ Như Thảo, NS.Thích nữ Tín Liên, chư tôn đức Trưởng Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ (BCĐ-ACKH) thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức an cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức An cư kiết hạ 24 quận, huyện và Tăng Ni hành giả các trường hạ trong toàn thành phố.

III. Ban Giảng huấn

Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ Phật giáo TP phối hợp chọn nhân sự có đầy đủ đạo phong - đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy để thành lập Ban Giảng huấn, sau đó trình BCĐ-ACKH xem xét và thông qua. Tất cả nội dung giảng dạy phải thống nhất theo chương trình chung.

Ban Tổ chức các trường hạ tập trung hoặc tại chỗ đều phải liên hệ Ban Giảng huấn của BCĐ-ACKH để sắp xếp, cung thỉnh giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra. Sau đó, Ban Tổ chức ACKH trình đơn xin phép lên BCĐ-ACKH xem xét và thông qua.

IV. Thời gian tổ chức An cư kiết hạ

Tổ chức an cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định: Tùy theo tình hình thực tế, các quận, huyện có thể tổ chức ngày vào hạ trong khoảng thời gian từ mùng 8 đến 16-4 ÂL và kết thúc từ mùng 8 đến 16-7 ÂL, ngày vào hạ và mãn hạ phải đồng nhất.

Theo tinh thần Thông bạch 070/TB-HĐTS của Trung ương Giáo hội hướng dẫn thời gian an cư như sau:

1. Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16-4 ÂL, kết thúc vào ngày 16-7 ÂL.

2. Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian an cư sẽ bắt đầu vào ngày 15-6 ÂL, kết thúc vào ngày 15-9 ÂL.

Trong thời gian cấm túc an cư, nếu hành giả an cư là trụ trì hay bận Phật sự tại trú xứ, Ban Chức sự trường hạ xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin khất hạ, nhưng phải tập trung về trường hạ trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.

Trong mùa an cư, tất cả Tăng Ni sinh, các trường, lớp Phật học phải tập trung an cư tại một trú xứ (trường, lớp Phật học) hoặc trở về địa phương an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức (ngoại trừ những khóa sinh hoạt và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên biệt do Ban Trị sự Phật giáo TP tổ chức).

V. Phương thức an cư:

BCĐ-ACKH chỉ chứng nhận cho hai phương thức an cư như sau:

1. An cư tập trung

BCĐ-ACKH ủy nhiệm quý Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện, tùy tình hình thực tế và khả năng tại địa phương, tổ chức các Trường hạ và chịu trách nhiệm pháp lý với chính quyền địa phương cũng như BCĐ-ACKH.

Tùy theo nhu cầu thực tế tại địa phương, Ban Tổ chức ACKH tại quận, huyện đề xuất BCĐ-ACKH về các phương thức tổ chức ACKH. Các trú xứ muốn tổ chức trường hạ tập trung đều phải được BCĐ-ACKH xem xét và xác nhận đủ tiêu chuẩn mới được tổ chức trường hạ. Các trường hạ Ni phải liên hệ Phân ban Ni giới TP để được đồng thuận. (Tăng Ni phải an cư riêng biệt, số lượng hành giả và danh sách đăng ký phải đồng nhất…).

Những đơn vị Phật giáo quận, huyện không đủ điều kiện tổ chức an cư, Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện có trách nhiệm ký giấy giới thiệu Tăng Ni địa phương đến an cư tại các quận, huyện có trường hạ tập trung.

BCĐ-ACKH đề nghị các đơn vị Phật giáo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường hạ truyền thống rạng danh xưa nay, khôi phục tổ chức Trường hạ tập trung cho đại chúng tu học. Tùy vào tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các tự viện có đủ điều kiện tổ chức an cư tập trung, không hạn chế số lượng trường hạ tại mỗi địa phương. BCĐ-ACKH chỉ xác nhận an cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận an cư tại chỗ.

2. An cư tại chỗ (tác pháp an cư, đối thú an cư, tâm niệm an cư)

Những tự viện có Tăng Ni thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp (từ 4 vị Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni trở lên), không đủ điều kiện mở hạ tập trung thì có thể tổ chức an cư tại chỗ, nhưng phải xin phép Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện và BCĐ-ACKH. Khi được các cấp Giáo hội chấp thuận mới được tổ chức an cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm an cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các trường hạ tập trung tại địa phương.

Mỗi nửa tháng, tất cả hành giả an cư tại chỗ phải tập trung Bố tát tại một trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN địa phương quy định. BCĐ-ACKH sẽ căn cứ vào sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương để cấp giấy Chứng nhận An cư tại chỗ.

Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt tự, điều kiện sức khỏe) không thể an cư tập trung được, buộc phải tâm niệm an cư, nhưng đến ngày trưởng tịnh phải trở về Trường hạ tập trung tại địa phương để Bố-tát; nếu tại địa phương không có trường hạ tập trung, Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện chọn một trú xứ thích hợp để Tăng Ni tập trung về Bố-tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).

Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương và ý kiến đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, BCĐ-ACKH sẽ xem xét.

3. Quy định chung

Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện chính là Ban Tổ chức các trường hạ tập trung tại địa phương và cung cử Ban Chức sự của trường hạ và trình lên BCĐ-ACKH thông qua. Ban Chức sự trường hạ trường phải cấm túc tại trường hạ trong suốt thời gian an cư theo Luật định.

Những trường hạ Ni tại các quận, huyện phải kết hợp với Phân ban Ni giới TP để thực hiện công tác quản lý theo tinh thần nêu trên.

Suốt 3 tháng an cư, tất cả hành giả tại các trường hạ không được phép đi học thêm hay tự ý xuất ngoại Đại giới, trừ trường hợp Tăng sai nhưng phải tuân thủ Luật Kiết hạ an cư (trực đáo trực hoàn).

4. Điều kiện cần và đủ an cư tại TP.Hồ Chí Minh

Tăng Ni thường trú/tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong TP.HCM.

Tăng Ni ngoài thành phố có nguyện vọng an cư tập trung tại thành phố, phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành (nơi Tăng Ni đang tu học) và hợp pháp về thủ tục đăng ký tạm vắng, tạm trú.

VI. Nội dung sinh hoạt và giảng dạy tại các trường hạ

Nội dung học tập, giảng dạy trong ba tháng ACKH phải giữ theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của Thiền gia, Kinh bộ, Luật bộ, Luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố-tát mỗi tháng hai lần.

Phần Kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.

Phần Luật bộ, Luật Thiền môn là căn bản, ngoài ra có thể triển khai thêm Hiến chương (được tu chỉnh lần VI), Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Luật tín ngưỡng tôn giáo, và một số quy định của Pháp luật đối với tôn giáo.

Ngoài ra, cần triển khai thêm hình thức thực tập thuyết giảng, báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố mới trong thế hệ Tăng Ni trẻ.

Trong mùa an cư, việc chuyên tu là phần cốt yếu, kế đến là trao dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được sự hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.

VII. Thủ tục hành chính

-  Đơn xin phép mở Trường hạ.

-  Danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn trường hạ.

-  Danh sách Tăng Ni an cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: Họ và tên, Pháp danh, ngày/tháng/năm và nơi sinh, Giáo phẩm, Giới phẩm, địa chỉ thường trú/tạm trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có), 2 ảnh 3x4 (chụp chính diện, nền trắng; chư Tăng Phật giáo Bắc tông áo tràng nâu (Tỳ-kheo), nhựt bình nâu (Sa-di); chư Ni Phật giáo Bắc tông áo tràng lam).

-  Chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.

Địa phương nào có tổ chức an cư, quý BTS GHPGVN quận, huyện nên tiến hành các thủ tục xin phép chính quyền địa phương và BCĐ-ACKH trước mùng 1-4-ÂL. Sau khi công tác tổ chức an cư đã ổn định, quý BTS GHPGVN quận, huyện tiến hành lập danh sách hành giả ACKH tập trung/tại chỗ gởi về Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc tự, 242-244 đường 3/2, P.12, quận 10) để tổng hợp, kính trình BCĐ-ACKH xét duyệt, báo cáo kết quả ACKH lên Ban Tăng sự Trung ương (VP.2 TƯGH) và báo trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên hệ. Thời gian chậm nhất là ngày 15-5 ÂL (Ban Tăng sự Phật giáo TP không giải quyết mọi trường hợp quá thời hạn quy định).

VIII. Lễ tác pháp an cư của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Chỉ đạo ACKH tổ chức lễ tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các Ban chuyên môn trực thuộc và BTS GHPGVN 24 quận, huyện (gồm: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký) vào lúc 6 giờ, ngày 16-4-Kỷ Hợi(thứ Hai, ngày 20-5-2019) tại Việt Nam Quốc Tự và lễ tác pháp Tự tứ vào ngày 16-7-Kỷ Hợi (thứ Sáu, ngày 16-8-2019).

Trong mùa an cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 6 giờ, ngày 14 ÂL và 29 ÂL, tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên môn trực thuộc và Ban Trị sự GHPGVN 24 quận, huyện (gồm: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký) đều phải tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng chung Bố-tát, sinh hoạt Phật sự.

Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo TP chịu trách nhiệm kiết giới, tác pháp An cư - Tự tứ và Bố-tát.

Ban Thư ký BCĐ-ACKH có trách nhiệm kiểm diện trong lễ tác pháp An cư, Tự tứ và các kỳ Bố-tát để báo cáo lên BCĐ-ACKH. Chính những hoạt động này sẽ tạo nên sức mạnh đạo lực của đoàn thể Tăng già hòa hợp, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Phật giáo TP đến Tăng Ni và tín đồ Phật tử.

Đặc biệt, trong mùa an cư năm nay, khoảng trung tuần tháng 5 ÂL (từ ngày 5 – 14-5-Kỷ Hợi), tất cả thành viên Ban Trị sự, quý Ban chuyên môn GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự GHPGVN 24 quận, huyện (gồm: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký) đều phải tập trung về Việt Nam Quốc tự cùng nhau cấm túc an cư theo quy củ thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập Tam vô Lậu học, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng phải thực hiện việc tác pháp An cư, Tự tứ, Bố-tát, sinh hoạt và nghi thức quá đường cho các thành viên tại trụ sở Phân ban Ni giới theo phương thức và thời gian của Ban Trị sự GHPGVN TP nêu trên, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới TP.

Phật giáo Nam tông và Hệ phái Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt ACKH theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của BCĐ-ACKH.

IX. Công tác kiểm Tăng và thăm các hạ trường

Trong mùa an cư, việc quản lý, thăm và sách tấn hành giả tại các hạ trường tuân thủ quy củ thiền gia sẽ do chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã được phân công phụ trách Phật sự tại các quận, huyện, Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện chịu trách nhiệm và báo cáo cho BCĐ-ACKH vào những ngày Bố-tát tập trung của Phật giáo TP.

BCĐ-ACKH phân công Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Tăng (Tăng-Ni) của Phật giáo TP kết hợp các ban, ngành, hệ phái...và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại các hạ trường, kiểm tra những Tăng Ni, hạ trường, trú xứ ... cố tình không tuân thủ tinh thần ACKH. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo Luật Phật và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương,

X. Cấp chứng điệp, xác nhận ACKH

Để khích lệ tinh thần tu học của Tăng Ni, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự Trung ương và BCĐ ACKH về An cư kiết hạ:

1. BCĐ-ACKH sẽ đề nghị Trung ương Giáo hội cấp Chứng điệp ACKH cho những hành giả an cư lần đầu, nhưng phải an cư tập trung.

2. Xác nhận những hành giả an cư đã có Chứng điệp ACKH do Trung ương Giáo hội cấp.

3. Cấp giấy Chứng nhận an cư kiết hạ cho những hành giả an cư hợp pháp.

4. Không xác nhận, chứng nhận cho những Tăng Ni không tuân thủ những quy định trong kế hoạch này.

Vì tinh thần tu học của Tăng Ni, duy trì thiền môn quy củ, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, BCĐ-ACKH kính đề nghị chư tôn đức Ban Trị sự, quý Ban chuyên môn GHPGVN TP; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận, huyện, Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Điều hành, Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm các trường, lớp Phật học và chư tôn đức Tăng Ni triển khai, thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này.

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2563, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Chỉ đạo ấn ký, ngày 19-3-2019.

HD

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)