Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Tên (vi) / Hoạt động định kỳ

TRI ÂN CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 14/07/2019 (12/06/KỶ HỢI)(11:50 06-08-2019)

Chia sẻ: Kiểu đọc

Nhờ sự trợ duyên của chư Tăng, Ni trong Ban Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng, Quý Nhà hảo tâm, quý Phật tử và các thành viên CLB đã trở về viếng thăm nơi sinh trưởng của đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, 

Bạn có thể nghe bài viết: TRI ÂN CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 14/07/2019 (12/06/KỶ HỢI) tại đây

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, đám mây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Tôn đức Tăng, Ni!

Kính thưa Quý Thiện hữu tri thức, quý Nhà hảo tâm, quý Mạnh thường quân, Quý Phật tử và các thành viên CLB thân mến!
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, hoa, giày, bầu trời, bàn và ngoài trời

Nhờ sự trợ duyên của chư Tăng, Ni trong Ban Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng, Quý Nhà hảo tâm, quý Phật tử và các thành viên CLB đã trở về viếng thăm nơi sinh trưởng của đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, cũng như đảnh lễ cúng dường chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả đang An cư Kiết hạ tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang.

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà 

Thật là hạnh phúc và may mắn thay, cho những ai có được duyên lành tích tạo phước báu từ việc bố thí, cúng dường đến hàng Tăng chúng thanh tịnh, có đầy đủ giới đức, nội tâm an tịnh, tuệ giác cao thượng. Và đặc biệt, trong mùa An cư Kiết hạ là thời điểm rất thích hợp để chư Tôn đức hành giả sống đời phạm hạnh cần cầu đạo quả giác ngộ giải thoát, được chuyên tâm thúc liễm thân tâm, thực hành phạm hạnh viên mãn khi tham, sân, si, não phiền vắng bóng. Chính sự nhiệt tâm, tinh cần tu tập trong ba tháng hướng đến mục đích thanh tịnh hoàn toàn của chư Tôn đức Tăng, Ni là chỗ nương tựa vững chắc cho hàng Phật tử bạch y, cũng như những người hữu duyên với Tam bảo phước điền.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và ngoài trời
 

   Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời 

 Trong hình ảnh có thể có: Thuan Thai Gia, đang cười, bầu trời và ngoài trời 

 

Với việc phát tâm hộ trì Tam bảo, cúng dường đúng pháp này sẽ đưa đến phước báu bất khả tính lường, như lời dạy của đức Phật trong Tăng Chi Bộ kinh: 

  

“Này chư Tỳ khưu, thí chủ phải có đầy đủ ba pháp và người thọ nhận cũng phải có đầy đủ ba pháp.
Thế nào là ba pháp của thí chủ?
- Trước khi cúng dường thí chủ có tâm hoan hỷ.
- Trong khi cúng dường tâm của thí chủ thỏa mãn.
- Sau khi cúng dường thí chủ cũng hoan hỷ.
Đây là ba pháp của thí chủ.
Này chư tỳ khưu, thế nào là ba pháp của người thọ nhận?
- Người thọ nhận đã diệt tham hay đang cố gắng diệt tham.
- Người thọ nhận đã diệt sân hay đang cố gắng diệt sân.
- Người thọ nhận đã diệt si hay đang cố gắng diệt si.
Đây là ba pháp của người thọ nhận.
Tất cả có sáu pháp. Nếu sự cúng dường có đầy đủ sáu pháp này thì sẽ tạo ra những kết quả cao quý và bất khả tính lường”.
Kết thúc chuyến đi trong niềm hoan hỷ và thành tựu nhiều lợi ích, an vui từ việc cúng dường của các thành viên trong đoàn.
Ban Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng xin thành kính tri ân chư Tôn đức Tăng, Ni và ghi nhận tấm lòng vàng của quý Thiện hữu tri thức, quý Nhà hảo tâm, quý Mạnh thường quân, quý Phật tử xa gần, các thành viên CLB đã phát tâm lành đóng góp tịnh tài, tịnh vật, cũng như ra công tiếp sức để cho chuyến đi được thành công tốt đẹp. Xin cầu nguyện Hồng ân Tam bảo luôn gia hộ quý vị được thân khoẻ, tâm an, trí thông, huệ sáng và thành tựu như ý mọi sở nguyện của mình.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)