Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Thơ Ca

Không đề(16:49 25-02-2014)

Hiếu Ngọc

Chia sẻ: Kiểu đọc

Bạn có thể nghe bài viết: Không đề tại đây

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không cầu mong
Từng phút giây hiện tại
An lạc giữa chân không

Nương tính nghe rời thức
Khép mọi cửa trần lao
Thân ảo mà tâm thực
Tỉnh giác giữa lao xao

Phiền lụy như trần vi
Bụi trần trong khe nắng
Chân tâm vào tỉnh lặng
Tâm trụ, bụi biến đi

Dõi mắt tìm ngăn chướng
Nhắm lại rộng thênh thang
Vọng danh tìm vô hướng
Quẳng gánh ngộ thiên đàng

An lạc tự trong ta
Chân ngã vốn thường hằng
Sáng soi từng sát na
Nối thành vô tận đăng
 

The past is not traced
The future does not wish
Every minute so far
Peace between the vacuum

Slash computer heard left the formula
Closed every door of Chen lao
The virtual body that real heart
The feeling between the scratchy

Mind crime as Chen Wei
Bare dirt in sunny slots
The foot into the silence
Center head, dust devil

Gaze search stop obstacle course
Wandering wide shut
Hope your search for scalar
Throw dem burden heaven

Peace in the US
Ganges which often carries
Light ever seen na
Connects the infinity sign

(Translated by Bing)

 

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)